Kvalitní vzdělání je pro každou společnost nesmírně důležité a podpora mladých lidí, kteří nemají dostatek financí na studium, je velmi záslužná. Jednou z organizací, které pomáhají nadějným studentům získat nejlepší vzdělání, je nadační fond manželů Krskových, jenž nabízí stipendia k magisterskému studiu na nejlepších univerzitách na světě.

Stipendium je určeno pro mladé nadějné studenty do 25 let

K získání stipendia od Nadace Krsek Foundation je potřeba splňovat několik podmínek. Nabídka je určena pouze lidem do věku 25 let, kteří mají české občanství. Zájemce zároveň musí být přijat k magisterskému studiu a musí doložit, že majetkové poměry jeho rodiny nejsou takové, aby si mohl studium sám financovat. Dále je nutno doložit potvrzení o tom, že zájemce si podal žádost o stipendium u dané univerzity, to mu ale nebylo uděleno, případně mu bylo poskytnuto jen v částečné míře. 

Nabídka univerzit zahrnuje ty nejlepší školy na světě

Tomáš Krsek se svou manželkou Martinou jsou si dobře vědomi, že to, jakou školu vystudujete, hraje velkou roli. Proto se jejich stipendium vztahuje na ty nejlepší univerzity z celého světa, včetně nejslavnějších škol, jako jsou Harvard, Cambridge, Oxford, Yale nebo Princeton. Zájemci si mohou vybrat z několik desítek předních univerzit ze tří světadílů – kromě široké nabídky amerických je v seznamu také spousta evropských a jedna australská. Pokud jde o obory, stipendium se vztahuje na ekonomii, technické obory, přírodní vědy, politologii a historii.

Přečtěte si:   Pojištění odpovědnosti je velmi aktuální otázkou pro každého

Jak probíhá výběrové řízení?

Máte-li zájem zúčastnit se výběrového řízení, musíte si podat přihlášku, jež musí obsahovat váš životopis, fotku, informace o vybrané škole, na kterou jste přijati, esej o Vaší motivaci a očekávání od studia, prokázání majetkových poměrů a potvrzení, že jste si na dané škole o stipendium neúspěšně žádali. Manželé Krskovi poté na základě přihlášek vybrané uchazeče pozvou k osobnímu pohovoru a testu a poté vyberou 10 uchazečů, kterým zaplatí roční školné přímo na účet dané univerzity.

Na základě poskytnutého stipendia Vám ale nevzniká žádný závazek, jedinou podmínkou je uskutečnění dvou přednášek a vypracování několika esejí. Každý student si může sám vybrat, zda po ukončení studia zůstane v zahraničí nebo se vrátí zpět do ČR.

Zakladatel nadačního fondu – Tomáš Krsek

Jedním ze zakladatelů nadačního fondu je Tomáš Krsek, který svoji profesní kariéru spojil se společností Škoda, kde zastával nejvýznamnější manažerské pozice. Postupně v ní působil jako asistent finančního ředitele, vedoucí projektového financování, finanční ředitel, předseda představenstva a generální ředitel. Roku 2010 odkoupil společnost Škoda Transportation a stal se předsedou jejího představenstva, nyní ve stejné společnosti působí jako člen dozorčí rady.

Více informací a formulář pro odesílání žádostí naleznete na internetových stránkách nadace – www.krsekfoundation.cz.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *