Auction Realtor Mortgage Sold Real  - mohamed_hassan / Pixabay

S dluhy se v České republice potýkají statisíce lidí, kteří se takovým jednáním mohou dostat i do mnohem závažnějších problémů. Velká část z nich totiž může skončit v exekuci, ze které je jen malý krůček k insolvenci. Co to je exekuce? A jak probíhá?

Co to je exekuce?

Ročně v exekuci skončí desetitisíce Čechů, kteří z nějakého důvodu nebyli schopni splácet své dluhy. Proč zrovna exekuce? Jedná se totiž o jediný legální způsob, jak vymáhat dluhy od dlužníků, se kterými není kloudná řeč. Celý proces je přísně kontrolován státem, z čehož věřiteli i dlužníkovi plynou určitá práva a povinnosti. Exekuce je zahájena zpravidla do 45 dní od podání návrhu na její spuštění.

Jak exekuce probíhá?

Exekuční řízení je možné zahájit pouze skrze exekuční titul, který může mít podobu smlouvy či soudního rozhodnutí. Tento dokument se nakonec předá příslušnému krajskému soudu, který rozhodne o tom, zda bude řízení spuštěno. Pokud ano, přiřadí k případu vybraného exekučního správce, který dohlédne na vypořádání všech dluhů.

Přečtěte si:   Tunis, jak ho neznáte (lokalita Tabarka)

Zároveň rozhodne o tom, jakým způsobem toho dosáhne. Prvním z nich může být exekuce nemovitostí , kdy je dlužníkovy zabavena nemovitost a je následně zpeněžena. Nastalou situaci však může řešit i vypracováním nového splátkového kalendáře a strháváním splátek z platu. Správce se vždy snaží najít řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

Jak funguje dražba nemovitostí v exekuci?

Dražba a exekuce nemovitostí spolu úzce souvisí. Jak již bylo řečeno, exekuční správce může rozhodnout o tom, že dlužníkovi zabaví vlastněnou nemovitost. K takovému řešení se přistupuje v případě, kdy dlužník nedisponuje žádným zdrojem příjmů.

Po zaevidování směřuje nemovitost do dražby, se kterou může, ale také nemusí, dlužník souhlasit. V návaznosti na to je vydána takzvaná dražební vyhláška, na jejímž základě probíhá zmíněná dražba nemovitostí v exekuci. Případní zájemci složí jistotu, přičemž nemovitost získá ten, kdo poskytne nejvyšší částku. 

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *