bricks, wall, 4k wallpaper

Zdivo je základní stavební prvek, který tvoří páteř každé budovy. Avšak, pod vlivem času, povětrnostních podmínek a různých vnějších faktorů může zdivo ztrácet svou pevnost a odolnost. Sanace zdiva, neboli soubor postupů, které mají za cíl obnovit a posílit stěny objektu, je klíčovým procesem pro udržení strukturální integrity a bezpečnosti objektu. Proč je sanace zdiva důležitá a jaké jsou její možnosti?

Proč a kdy provádět sanaci zdiva?

Nejprve si stručně zmiňme důvody, které nám objasní, proč vůbec sanaci zdiva provádět. 

Zabránění degradace zdiva – Povětrnostní podmínky, eroze a další faktory mohou způsobit postupnou degradaci zdiva. Sanace zabraňuje dalšímu poškozování tím, že obnovuje jeho pevnost a odolnost.

Zvýšení bezpečnosti – Slabé zdivo představuje nebezpečí pro obyvatele objektu. Sanace zdiva snižuje riziko sesuvů nebo strukturálních poruch, čímž zvyšuje celkovou bezpečnost.

Prodlužuje životnost –  Sanace zdiva prodlužuje životnost budovy. Pravidelná údržba a opravy zajišťují, že budova může sloužit po mnoho desetiletí bez značného úbytku na kvalitě.

Zdravotní hledisko – V případě poškození zdiva a pronikání vlhkosti do objektu je velká pravděpodobnost tvorby plísní. Obývání místností, kde se plísně objevují, není ze zdravotního hlediska vhodné.

Nyní si na základě výše uvedených bodů shrňme, kdy k myšlence opravy zdiva pomocí některé ze sanačních metod přistoupit.

Pokud již při pohledu na zdivo z vnější strany je vidět jistá forma degradace, kdy opadává omítka a i samotné zdivo je poškozené, drolí se a vypadává, je to jasný signál toho, že je potřeba provést zásadní opatření. Někdy však z vnější strany zdiva není problém vidět na první pohled a až samotné měření vlhkosti zdiva napoví, jaký je jeho skutečný stav. Existují speciální přístroje, která na základě fyzikálních jevů jsou schopny určit, do jaké míry je zdiva pronikající vlhkostí poškozeno.

Přečtěte si:   Pojištění odpovědnosti je velmi aktuální otázkou pro každého

Ve chvíli, kdy naopak na vnitřní straně zdiva jsou vidět vlhkostní mapy a začínají se tvořit plísně, je to signál, že zdivo není řádně ošetřeno kvalitní hydroizolací. Respektive hydroizolace buď není nebo již neplní svou funkci a okolní vlhkost tak bezstarostně proniká skrz zdivo a značně snižuje obyvatelům objektu komfort.

Možnosti sanace zdiva

Rozhodnete-li se, že problém s poškozeným zdivem, které například vlivem pronikání vlhkosti do jeho struktur, vyřešíte, je v první řadě potřeba povolat odbornou pomoc. Nejedná se o běžnou opravu, která lze udělat svépomocí, ale je zde třeba odborný dohled ideálně s léty praxe.

Injektážní sanace – Tato metoda zahrnuje vstřikování speciálních materiálů do trhlin a dutin ve zdivu. Tyto materiály se zpevňují a tvoří pevnou strukturu, která zlepšuje stabilitu zdiva.

Použití speciálních sanitárních materiálů: Existují speciální sanitární materiály, jako jsou hydrofobní nátěry a těsnicí prostředky, které chrání zdivo před vlhkostí a povětrnostními vlivy. Ty však fungují spíše jako prevence, než řešení na již poškozené zdivo.

Narážení plechů – Při narážení plechů se dodává zdivu další odolná vrstva, jejíž primárním cílem je zdivo ochránit před okolní vzlínající vlhkostí.

Závěrem

Sanace zdiva není pouze oprava povrchových vad, ale komplexní proces, který zajišťuje, že celá konstrukce zůstává silná a odolná. Pravidelná kontrola stavby a včasná sanace problémových oblastí jsou klíčové pro udržení dlouhodobé kvality a bezpečnosti budov.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *