Ve výplatách sociálních dávek nastaly v letošním roce výrazné změny. Některé byly zrušeny, jiné přejmenovány. Změnou nejpatrnější, kterou jistě každý příjemce zaznamenal, je však změna plátce. Jaké další změny přinesly sociální dávky 2014?

Úřady práce

Tím je od 1. 1. 2012 Úřad práce. Úřad práce ČR se tímto stal jediným orgánem, který má v tomto státě se sociálními dávkami co do činění – rozhoduje o nich, eviduje je a také vydává. Jedná se ovšem o změnu veskrze administrativní. Veškeré úkony spojené s vyřízením náležitostí okolo dávek státní sociální podpory nadále vyřídíte na místech, kam jste byli zvyklí chodit již dříve. Za stejnými stoly tu sedí stejné úřednice, jen hlavička na papírech je jiná.

Karty sociálních systémů

Výraznou změnou a úplnou novinkou mají být také Karty sociálních systémů, všeobecně známé jako sKarty, které by měli postupně obdržet všichni příjemci sociálních dávek. Na účet, ke kterému je karta vydána, by měly být poskytovány žadatelům finanční prostředky, které by pak již nebylo nutno rozesílat složenkami nebo vyplácet v hotovosti. Příjemci sami pak již budou rozhodovat o způsobu čerpání těchto peněz, zda je vyberou z bankomatu, zaplatí kartou, nebo je převedou na svůj běžný účet. Jedinou výjimku z tohoto systému by měly nadále tvořit výplaty dávek mimořádné okamžité pomoci, kde, jak je již z názvu dávky jasné, je potřeba ji vyplatit bezodkladně, proto zde jako jedna z možností výplaty zůstane zachována i poštovní poukázka, případně i výplata v hotovosti.

Přečtěte si:   Práce z domu - aneb jak nenaletět

Kontaktní místa

Dostanete-li se se svou rodinou do situace, kdy u vás např. vinou ztráty zaměstnání dojde k propadu příjmů, bude nejúčelnější vyhledat si na internetu seznam kontaktních míst Úřadu práce, kde vás nejen zaregistrují jako uchazeče o zaměstnání, ale měli by vám poskytnout i informace o možnostech státní sociální podpory, informovat vás o poskytovaných dávkách a o tom, co všechno musíte pro jejich získání doložit.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *