Video Conference Video Call Skype  - Sayyidsembilanenam / Pixabay

Čeká vás v nejbližší době mediace a chcete se na ni co nejlépe připravit? V tomto článku vám prozradíme, v jakých fázích obvykle probíhá.

Mediace začíná úvodním slovem mediátora

Každá facilitativní mediace obvykle začíná takzvaným úvodním slovem mediátora. Při této příležitosti obvykle mediátor strany sporu seznámí s tím, co se bude na mediaci dít. Klienti mají možnost lépe se seznámit s prostředím, ve kterém bude mediace probíhat, s mediátorem a jeho vystupováním.

V rámci úvodního slova by měl mediátor rovněž stranám konfliktu vysvětlit, jakou roli v celém procesu má. Dobře provedená mediace totiž na první pohled vypadá tak, že si mediátor s lidmi pouze povídá. Ve skutečnosti se však mediátor musel naučit, jak přesně takový mediační rozhovor strukturovat.

Na úvod je také vhodné klientům sdělit, jak dlouho bude maximálně jednání trvat a ujistit se, že jsou seznámeni s výší odměny pro mediátora.

Klienti mluví na mediátora

Jakmile jsou všechny organizační záležitosti vyjasněné, může začít mediace jako taková. V první fázi mluví klienti na mediátora, nikoliv na sebe. Je důležité, aby dokázali vyjádřit, co se z jejich pohledu stalo, jak to vnímají a co přesně to pro ně znamená.

Klienti mluví společně

Ve třetí fázi mediace již klienti mohou mluvit sami na sebe. Jejich rozhovor by se přitom měl týkat toho, co konkrétně potřebují řešit a rozhodnutí, co budou řešit jako první.

Hledání řešení

Ve čtvrté fázi mediace se konečně přistupuje k hledání řešení celého konfliktu. Klienti společně s mediátorem hledají takové možnosti, které by byly plně v souladu s jejich potřebami.

Mediační dohoda

Až úplně na závěr lze přistoupit k sepsání takzvané mediační dohody. Jelikož mediační dohoda ovlivňuje strany konfliktu, diktují její znění mediátorovi samy. Jakmile jsou strany konfliktu s jejím zněním stoprocentně spokojené, může mediátor finální verzi vytisknout. Strany sporu ji poté mohou podepsat přímo v kanceláři mediátora, případně ji ještě zkonzultovat s někým, komu důvěřují.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *