man, woman, dispute

Úmluvu o právech dítěte by měl brát v potaz každý mediátor, který se kromě jiného zaměřuje na řešení rodinných sporů. Co tato úmluva znamená a proč je tak důležitá?

Mezinárodně uznávaná dohoda

Úmluva o právech dítěte je mezinárodně uznávaná dohoda, u níž se jednotlivé státy domluvily na jejím obsahu a dodržování. Česká republika tuto dohodu přijala v roce 1991. Obecně lze také říct, že se jedná o nejdůležitější mezinárodní dokument, který chrání dětská práva

Úmluvu o právech dítěte by při své práci měli zohledňovat zapsaní i nezapsaní mediátoři, kteří se zabývají řešením rodinných sporů dotýkajících se dětí. 

Úmluva o právech dítěte obsahuje celkem 42 článků, v nichž jsou podrobně popsána jednotlivá práva dětí, rodičů a státu s cílem zajistit dětem ochranu. 

Proč by měl mediátor tuto dohodu zohledňovat

Mediátoři se kromě jiného mohou věnovat mimosoudnímu řešení rodinných kauz, při kterých dochází k vyjednávání dohody mezi rodinnými příslušníky a výsledek ovlivňuje i děti. Mediátor by v takových případech měl nejen ovládat jednotlivé komunikační nástroje, ale také mít základní povědomí o právech dítěte, které by měla dohoda odrážet.

Přečtěte si:   Vůně ženy

Pokud je například předmětem domluva o střídavé péči, je na místě položit si hned několik otázek a pomoct rodičům o nich přemýšlet. Jak střídavá péče ovlivní dítě? Jak se do takové dohody promítne jeho právo na vzdělání? Jak to bude zvládat s ohledem na svůj věk? A tak dále.

Mediátor vystupuje jako hlas dítěte

Mediátor by měl v rámci rodinné mediace vhodně reagovat na slabší momenty v komunikaci mezi rodiči, aby bylo možné hledat řešení a tvořit dohodu. Mediátor by měl také společně s rodiči mediační dohodu postavit na pevném základu ochrany práv dítěte. Neznamená to samozřejmě, že by měl rodičům diktovat, jak mají o své dítě pečovat. Měl by však myslet na to, že je v rámci mediace určitým hlasem dítěte.

Měl by se proto například doptávat a zjišťovat, jak představy rodičů odráží skutečné potřeby jejich dítěte. Měl by také podporovat komunikaci mezi rodiči a ověřovat si, jaké důsledky mohou mít jednotlivá řešení navrhovaná v rámci dohody. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *