People Family Child Walking Street  - Surprising_Shots / Pixabay

Mediace je oproti soudnímu jednání finančně příznivějším způsobem řešení sporů. Zajímá vás, kolik si mediátoři účtují za hodinu a jak je zákonem stanovena cena za nařízené setkání s mediátorem?

Cena nařízeného setkání s mediátorem

Cenu nařízeného setkání s mediátorem upravuje vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. Ta říká, že odměna mediátora za nařízené setkání je ve výši 400 Kč za každou započatou hodinu. V případě, že je mediátor plátcem DPH, musíme k ceně připočítat i tuto daň.

Výše uvedená odměna se dělí počtem účastníků, kteří se nařízeného setkání účastní. Informaci o ceně nařízeného setkání by přitom mělo obsahovat usnesení, prostřednictvím kterého vám soud mediaci nařídil. Pokud tomu tak v praxi není, měl by vám vše sdělit mediátor.

Cena mediace

V zákoně o mediaci je uvedeno, že smlouva o provedení mediace musí obsahovat i informaci o výši odměny mediátora za provedenou mediaci. Nebo případně způsob jejího určení, ujednání o záloze nebo informaci o tom, že bude mediace provedena bezplatně.

Přečtěte si:   Jak poznat kvalitní pohřební službu

Ve většině případů je odměna mediátora stanovena hodinově. V praxi tato sazba obvykle začíná na 400 Kč pro každého klienta za každou započatou hodinu.

Jak se postupuje, když je mediace ukončena předčasně?

Strany konfliktu by před zahájením mediace měly mít přehled o tom, kolik je bude stát. Pokud se například domluví na tříhodinovém setkání, zaplatí mediátorovi maximálně trojnásobek předem dohodnuté sazby. Jak se ale postupuje v případě, že je mediace některou ze stran ukončena dříve?

Mediátor má několik možností. Stranám konfliktu například může účtovat jen čas, který byl skutečně strávený mediací (třeba hodinu a půl). Nebo si může účtovat sazbu za každou započatou hodinu.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *