Right Advocacy Lex Attorney Jura

Mediace je oproti soudnímu jednání finančně příznivějším způsobem řešení sporů. Zajímá vás, kolik si mediátoři účtují za hodinu a jak je zákonem stanovena cena za nařízené setkání s mediátorem?

Cena nařízeného setkání s mediátorem

Cenu nařízeného setkání s mediátorem upravuje vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. Ta říká, že odměna mediátora za nařízené setkání je ve výši 400 Kč za každou započatou hodinu. V případě, že je mediátor plátcem DPH, musíme k ceně připočítat i tuto daň.

Výše uvedená odměna se dělí počtem účastníků, kteří se nařízeného setkání účastní. Informaci o ceně nařízeného setkání by přitom mělo obsahovat usnesení, prostřednictvím kterého vám soud mediaci nařídil. Pokud tomu tak v praxi není, měl by vám vše sdělit mediátor.

Cena mediace

V zákoně o mediaci je uvedeno, že smlouva o provedení mediace musí obsahovat i informaci o výši odměny mediátora za provedenou mediaci. Nebo případně způsob jejího určení, ujednání o záloze nebo informaci o tom, že bude mediace provedena bezplatně.

Ve většině případů je odměna mediátora stanovena hodinově. V praxi tato sazba obvykle začíná na 400 Kč pro každého klienta za každou započatou hodinu.

Přečtěte si:   Analýza z vlasů napomáhá zdraví

Jak se postupuje, když je mediace ukončena předčasně?

Strany konfliktu by před zahájením mediace měly mít přehled o tom, kolik je bude stát. Pokud se například domluví na tříhodinovém setkání, zaplatí mediátorovi maximálně trojnásobek předem dohodnuté sazby. Jak se ale postupuje v případě, že je mediace některou ze stran ukončena dříve?

Mediátor má několik možností. Stranám konfliktu například může účtovat jen čas, který byl skutečně strávený mediací (třeba hodinu a půl). Nebo si může účtovat sazbu za každou započatou hodinu.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.

Podobné příspěvky z rubriky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *