Při řešení konfliktů soudní cestou se někdy můžete setkat s tím, že soud nařídí takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. Co to znamená a jaké povinnosti z toho stranám konfliktu plynou?

Co je první setkání se zapsaným mediátorem

Jako první setkání se zapsaným mediátorem se označuje informativní schůzka, na níž mediátor stranám sporu vysvětlí, co mediace je a není. Zároveň se klienti dozví, co mohou od mediátora očekávat a co naopak nedělá a ani dělat nesmí.

První setkání s mediátorem může skončit dvěma způsoby. Buď dojde k vydání potvrzení pro soud o tom, že strany konfliktu splnily svou povinnost se s mediátorem setkat. Nebo se klienti rozhodnou, že mediaci chtějí podstoupit. V takovém případě se jich mediátor zeptá, zda chtějí mediaci podstoupit právě u něj, nebo si chtějí vybrat jiného mediátora. 

Jaké povinnosti musí strany sporu splnit?

Pokud od soudu dostanete usnesení o uložení povinnosti setkat se s mediátorem, je třeba jej kontaktovat ve lhůtě stanovené soudem. Nejčastěji se jedná o 10 pracovních dnů. V rámci tohoto kontaktu se domluvíte na vhodném termínu pro uskutečnění nařízeného setkání. 

Přečtěte si:   Jak mediace pracuje s jednotlivými konflikty

A co se stane, pokud tuto soudem uloženou povinnost nesplníte? Mohou nastat dvě skutečnosti. 

Ta první spočívá v tom, že vám soud nemusí přiznat náhradu nákladů spojených se sporem (úplně nebo částečně). Případně může dojít k tomu, že budete mít štěstí a mediátor vás bude kontaktovat sám od sebe. Nutno ale zdůraznit, že mediátor tuto povinnost nemá a pokud se tak stane, jedná pouze z vlastní vůle. 

Kolik nařízené setkání s mediátorem stojí?

Odměna mediátora za nařízené setkání je v současné době stanovena na 400 Kč za každou započatou hodinu. Pokud je mediátor plátce DPH, je třeba k této částce přičíst 21 %. Pokud se poté rozhodnete pro mediaci, její cena je smluvní a ovlivň

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *