Zemědělská společnost Corteva Agriscience ve spolupráci s Klubem manažerek České manažerské asociace v pondělí 2. prosince uspořádala setkání na téma „Ženy v zemědělství“ k diskusi nad rolí žen v agrárním sektoru v České republice. Akce byla součástí globální iniciativy společnosti Corteva na podporu rovnosti pohlaví a různorodosti po celém světě.

Michaela Hospodková, Marketing Communication Manager společnosti Corteva Agriscience Česká republika, představila úsilí firmy na zvýšení genderové rovnosti v zemědělství. Setkání se zúčastnily Ing. Monika Nebeská, ředitelka a předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary, Ing. Milada Měsícová, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Unčovice, a Ing. Zuzana Pavlíková – Šimonková z rodinné firmy Ing. Jaromír Šimonek – Dvůr Lobeč. Mezi hosty byli představitelé a představitelky úřadů, médií, zástupci agrární komunity a zemědělských firem. Záštitu nad akcí převzala Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky. „Všechny účastnice, ženy v zemědělství i členky Klubu manažerek, jsou velkou inspirací pro celou naši společnost, a to i pro muže. Dávají příklad, že nezáleží na oboru, a uspět může každý, kdo své práci dává nadšení a píli,“ prohlásila Miluše Horská.

Hosty dále přivítal Jean-Philippe Riffat, Central Europe Commercial Leader společnosti Corteva Agriscience. Zdůraznil, že společnost Corteva je odhodlaná starat se o rovnost pohlaví ve světě a usilovat o zapojení byznysu, komunit, vlád a skupin žen zapojených do všech úrovní zemědělské výroby, aby jim poskytla platformu pro komunikaci a sdílení zkušeností. „Ve společnosti Corteva chápeme pozitivní dopad ženské síly a snažíme se o návrat genderové rovnosti do naší kultury,“ sdělil Jean-Philippe Riffat.

Společnost Corteva dlouhodobě hovoří o rovném postavení žen v oboru, a v loňském roce představila celosvětovou studii na toto téma. Corteva provedla průzkum mezi více než 4 000 žen v 17 státech Evropy, Severní i Jižní Ameriky, Asie a Afriky, aby zmapovala roli žen v oboru a výzvy, kterým ženy čelí při volbě kariéry v zemědělství. Ing. Michaela Hospodková, Marketing Communication Manager společnosti Corteva Agriscience Česká republika, prezentovala výsledky průzkumu. „Studie se věnovala nejvýznamnějším existenčním otázkám, jako je rovnováha mezi profesním a osobním životem, finanční stability, zdraví a podobně. Výsledky potvrdily, že rozšířená genderová diskriminace přetrvává a představuje překážku ženské schopnosti pomoci nasytit svět. Studie také ukázala, že existují tři klíčové bariéry rovnosti pohlaví, což jsou nerovnost mezd, menší přístup k financování pro ženy než pro muže a rozdíl v přístupu k zemědělským technologiím a školením. Ukazuje se, že zvyšování povědomí o těchto bariérách a zdůrazňování významu role žen v zemědělství by mohly pomoci zlepšit rovnost mezi pohlavími,“ informovala Michaela Hospodková.

Z následné debaty vyplynulo, že pozice žen v agrárním sektoru se v České republice zlepšuje a ženy dnes mají zvýšený zájem o tento obor.

Ing. Monika Nebeská, ředitelka a předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary:

Ženy v manažerských pozicích musejí pracovat více a tvrději než muži, aby přesvědčily. U mužů se automaticky předpokládá, že mohou být manažery a lídry, ženám se přisuzují jiné vlastnosti. Ženy hledají rovnováhu mezi soukromým a profesním životem. Je to těžké, ale dá se to zvládnout. I proto jsme my manažerky efektivní a pracovité. Dnes už vím, že je výhodou být žena a chovat se jako žena. Ženská intuice nás zvýhodňuje. Sama v našem podniku nerozlišuji pohlaví, ale schopnosti, nasazení a výsledky. Je škoda, že vnímání oboru není příliš spravedlivé. S tím se musíme vyrovnávat a pracovat na tom. Není náhodou, že průzkum společnosti Corteva ukázal největší hrdost na práci v zemědělstvích v zemích, kde není blahobyt.“

Ing. Milada Měsícová, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Unčovice:

Celá moje rodina pracovala v družstvu, sama jsem zde začínala jako sekretářka. Dnes, po 16 letech, jsem předsedkyní. Ukazuje to, že i žena se může prosadit v oboru, který je vnímán jako čistě mužský. Pro mě osobně nebylo lehké skloubit práci s rodinným životem, ale nakonec jsem to zvládla, přestože mi část lidí říkala, že místo práce předsedkyně zemědělského družstva se mám jen starat o dítě. Dnes ale dávám dceři takový příklad, že chce jít v mých stopách.“

Ing. Zuzana Pavlíková – Šimonková, rodinná firma Ing. Jaromír Šimonek – Dvůr Lobeč:

Začala jsem úplně mimo zemědělství, ale pak se ukázalo, že bych měla pokračovat v rodinné firmě, své profesní zaměření jsem proto změnila a převzala odpovědnost. Právě pocit odpovědnosti mě k dnešní kariéře přivedl. A jsem ráda, zemědělství je krásný obor a venkov se dnes mění. Dřív byl v pozadí, dnes je to krásné místo pro život. Potřebujeme jen na venkov a do zemědělství dostat co nejvíce lidí, a to samozřejmě včetně žen.“

Ženy v zemědělství se setkaly, aby diskutovaly o rovnosti v oboru 
Ženy v zemědělství se setkaly, aby diskutovaly o rovnosti v oboru 
Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *