Riziková práce s motorovou pilou. Jaké jsou povinnosti v BOZP?

V zaměstnání můžeme pracovat doslova s čímkoli. Pracovat lze jak se stroji na výrobu konkrétních produktů, pracovat můžeme i s různými typy nástrojů a nářadí. Zatímco někteří pracují s vrtačkami, jiní pracují s motorovou pilou. Obecně práce s řetězovou pilou je označována za rizikovou práci, jedná se o stejně rizikovou práci jako je práce s bruskou nebo cirkulárkou. Během práce se zmíněným nástrojem může dojít k poškození zdraví jak samotného zaměstnance, který s ním pracuje, tak může dojít k poškození zdraví jiných osob. U práce s motorovou pilou je třeba opravdu splňovat povinnosti v BOZP.

Bezpečnost práce udává, že s motorovou pilou může pracovat jen ten, kdo je k tomu zdravotně způsobilý. S motorovou pilou opravdu nemůže pracovat kdokoli, každý zaměstnavatel tak musí zajistit pracovníkovi pracovnělékařské služby, aby se zjistila a následně i ověřila zdravotní způsobilost zaměstnanců.

Lékaři musí být oznámeno, že pracovník pracuje s řetězovou pilou

V praxi to znamená, že při zajištění pracovnělékařských služeb musí zaměstnavatel oznámit lékaři, že daný pracovník pracuje s motorovou, respektive s řetězovou pilou. Nelze tedy pracovníka jen zařadit do kategorie práce, ale musí být zmíněno, že při výkonu jeho práce pracuje se zmíněným nástrojem. Lékař je si tak vědom toho, že pracovník pracuje s pilou, která zvyšuje riziko ohrožení zdraví. Musí tedy doložit, jestli je nebo není schopen pracovník takovou práci se zmíněným nástrojem vykonávat.

Přečtěte si:   Jak na focení s dýmovnicemi

Jelikož je práce s motorovou pilou opravdu riziková, nemělo by se BOZP podceňovat. Neohrožujte zbytečně své zaměstnance nebo další osoby, které taky mohou utrpět újmu na zdraví.

Když si nevíte rady

Pokud si nejste s BOZP jistí, pokud si s tímto nevíte rady, obraťte se na firmu PEGASUS Service, která vám poradí nejen s BOZP, ale také s PO nebo obstará i pracovnělékařské služby.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *