Pro maximální zabezpečení objektů je nutné vhodně kombinovat moderní technologie a lidský faktor. Ačkoliv některé z vás možná napadne, že na spolehlivý dohled dnes bohatě stačí elektronické zabezpečovací systémy a fyzická ostraha hraje již pouze „druhé housle“, v žádném případě tomu tak není.

Co dělá fyzická ostraha a jaké objekty může střežit?

V bezpečnostní agentuře TOP security klademe důraz na všestrannost a maximální spolehlivost všech zaměstnanců, což se odráží ve spokojenosti stálých i nových zákazníků, a jelikož ostraha tvoří důležitou část našich služeb, zaměstnáváme proto vlastní profesionální strážné, které sami školíme a pečlivě dohlížíme, aby sbírali zkušenosti pod dohledem zkušenějších kolegů a neustále se rozvíjeli.

Dbáme, aby pracovníci fyzické ostrahy drželi krok s dobou, uměli pracovat s moderními technologiemi a využívali potenciál elektronických zabezpečovacích systémů na 100 %. Při práci je pro nás naprosto klíčové vyvrátit alibistické, avšak ve společnosti často slýchané heslo „Zloděj je vždy o krok napřed“.

Do portfolia služeb bezpečnostní agentury spadá:

 • fyzická ostraha soukromých objektů (byty, rodinné domy, ateliéry, garáže atd.);
 • fyzická ostraha komerčních objektů (např. administrativní budovy, průmyslové objekty, stavby, logistická centra, továrny a výrobny, prodejny, kanceláře, budovy veřejné správy, hotely a ubytovací zařízení, památkové objekty, školy, nemocnice, bytové domy);
 • event security (door security, ostraha akcí, oslav, koncertů, sportovních událostí i dalších eventů dle zadání klienta).

Strážní ve všech případech:

 • sledují okolní dění a vyhodnocují vzniklé i hrozící situace;
 • předcházejí vzniku rizikových situací vedoucích k trestné činnosti;
 • utváří si komplexní přehled nad sledovaným prostorem;
 • provádí záznamy o provedených pochůzkách;
 • dbají na dodržování BOZP a požárních opatření;
 • dohlížejí na hospodaření s energiemi;
 • odhalují rizika vzniku technologických či ekologických havárií;
 • sledují kamerové systémy i další zabezpečovací systémy.
Přečtěte si:   Potřebujete více místa ve skladu? Zatočte s nevyužitými uličkami

Dennodenně se lze přesvědčit o vysokém přínosu fyzické ostrahy. Strážní totiž neslouží pouze jako vrátní nebo pochůzkáři. Fyzická zdatnost a ovládání základů první pomoci je předurčuje k řešení obvyklých i neobvyklých situací, rizikových stavů a méně či více vyhrocených konfliktů.

Mohlo by se vám hodit: Mapa kriminality

Jak probíhají kontrolní obchůzky fyzické ostrahy?

Na úvod je vždy prováděna bezpečnostní analýza objektu a připraven plán, jak zabezpečit objekt a efektivně jej chránit.

Kontrolní obchůzky fyzické ostrahy zahrnují:

 • fyzickou i zrakovou kontrolu (ne)porušení vstupních bran, dveří a mříží, oken, plotů, zámků a dalších součástí tzv. plášťové ochrany;
 • monitoring pohybu osob i vozidel ve střeženém prostoru i jeho blízkosti, včetně detekce podezřelých osob s důrazem na předem vytipovaná riziková místa;
 • prevenci proti vnášení a vynášení nedovolených předmětů, zavazadel, nákladu apod.;
 • rozeznání rizikového a podezřelého chování;
 • kontrolu odložených zavazadel, balíčků a jiných předmětů;
 • dozor nad požární bezpečností, EZS i EPS.

Možnosti fyzické ostrahy na míru vašich potřeb

Každý zákazník i jeho objekt jsou unikátní. Z toho je potřeba vycházet a služby vždy přizpůsobit na míru – ať jde o vzhled strážných, vybavení nebo způsob kontroly.

Fyzická ostraha se obléká dle požadavků klienta. Strážní mohou objekt střežit v civilu, aby splynuli s davem, ale také ve firemní uniformě nebo reprezentativním obleku. Můžete si vyžádat ozbrojené stráže i stráže se psem, které jsou vhodné při ochraně staveb a rozlehlých objektů. Samozřejmostí je uzpůsobení formy kontroly; pracovníci bezpečnostní agentury mohou provádět namátkové kontroly, nepravidelné i pravidelné pochůzky. To vše ve zvoleném časovém úseku nebo 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Fyzická ostraha slouží – stejně jako např. kamerové systémy – také jako užitečná prevence, kdy už samotná přítomnost strážných řadu nezvaných hostů odradí. Když k tomu přidáme dobrou znalost objektu i jeho technickou vybavenost, místní situaci a obvyklé chování osob, můžete se v kombinaci s EZS, EPS a dalšími systémy spolehnout, že váš majetek i osoby jsou maximálně chráněni. Pod následujícím odkazem se dočtete více o elektronickém zabezpečení objektů – např se dočtete jaká je cena typové instalace EZS, co vám přinese moderní elektronické zabezpečení objektů a mnoho dalších užitečných informací.

Autor: Václav Pasák

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *