business card, contact, business

Udělejte si jasno v tom, co se vlastně skrývá pod pojmem facilitace a facilitativní mediace. V tomto článku se podíváme na to, kdy se tyto techniky používají, v čem se shodují a v čem jsou naopak naprosto odlišné.

Kdy se používá mediace a kdy facilitace

Mediaci a facilitaci bychom mohli souhrnně označit jako soubor komunikačních dovedností. Mediace se zaměřuje zejména na řešení konfliktu a využívání jednotlivých mediačních technik. V podstatě ji tedy můžeme charakterizovat jako soubor dovedností, které určitým způsobem ovlivňují přístup ke konfliktu.

Oproti tomu facilitace se využívá v případě, kdy je třeba usnadňovat komunikaci mezi více osobami na jednom místě. Stejně tak nachází uplatnění v momentech, kdy je třeba, aby měla diskuze nějaký spád. Příkladem situací, kdy se facilitace využívá, mohou být například schůze zastupitelstev obcí nebo pracovní porady.

Jaký je smysl facilitace

Pojem facilitace pochází ze slova facilis, které znamená snadné nebo také jednoduše udělané. Z tohoto významu přitom vyplývá i význam facilitace jako takové. Technika se používá proto, aby došlo ke zjednodušení a zpřehlednění komunikace. Její zásluhou dochází k dodržení struktury jednání, přenesení odpovědnosti na jednotlivé účastníky sporu a lepší práci s informacemi.

Přečtěte si:   Tréma: co dělat, když vás přepadne a jak se s ní vypořádat?

Stejně jako u každého jiného jednání, i u facilitace jsou důležité zejména informace. Povolaná osoba by měla umět s informacemi správně pracovat, třídit je a následně využívat. Smyslem facilitace je jednoduše vytvořit řešení k realizaci konkrétního cíle.

Co mají tyto techniky společného?

Pro mediaci i facilitaci je společný fakt, že se v obou případech jedná o strukturované vedení diskuze. Aby bylo dosaženo patřičné efektivnosti, využívají se k tomu vhodné komunikační techniky a dovednosti.

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *