Nostrifikace diplomu znamená uznání zahraničního vzdělání oficiálně také v tuzemsku. Co vše tento proces obnáší?

K čemu slouží nostrifikace diplomu

Nostrifikaci diplomu využívají ti absolventi, kteří chtějí svoje vzdělání ze zahraničí zúročit na kvalifikované pozici v ČR.

Bylo by mylným přesvědčením se domnívat, že zahraniční pracovníci jsou pouze levnou pracovní silou. Česká republika díky této migraci má šanci získat mnoho kvalifikovaných odborníků. Tuto možnost využívají zejména občané ze zemí východní Evropy.

Nostrifikace diplomu například z Ukrajiny dovoluje těmto lidem se úspěšně uplatnit mimo jiné na pozicích zdravotníků či technologických odborníků, například v oblasti elektrotechniky.

Jaké jsou náležitosti nostrifikace diplomu

Nostrifikace diplomu ze zahraničí v tuzemsku vyžaduje originální dokument, případně vytvoření úředně ověřené kopie tohoto dokladu a zároveň všech dodatků. Veškeré podklady je zapotřebí nechat přeložit do češtiny či do angličtiny. Zároveň je za tento úkon žadatel povinen zaplatit správný poplatek, a to ve výši 3 000 Kč.

Překlad by měl být úředně ověřen. To znamená, že byl vypracován překladatelem k tomuto úkonu oprávněným. Jedná se tedy o tlumočníka, který je zapsaný do seznamu znalců a tlumočníků v ČR. Výsledný překlad tak bude opatřen tzv. tlumočnickou doložkou.

V dokumentu by měly být uvedeny jednotlivé absolvované předměty a zároveň počet hodin. To může být u starších diplomů problematické. Žadatel by se tak měl obrátit přímo na svoji domovskou vysokou školu, aby mu tento doklad dodatečně vystavila.

Přečtěte si:   Ultrazvuková čistička dokonale odstraní segmenty z povrchů

Žadatel si podává písemnou žádost konkrétní vysoké škole. A to na takové, která má akreditovaný obdobný studijní program. Zájemce o nostrifikaci by si tak měl předem zjistit, jaké studijní programy jím vybraná škola v ČR nabízí.

Pakliže není možné najít zcela shodný studijní obor a nostrifikovaný program se shoduje s tuzemským pouze částečně, bude uchazeči nařízená tzv. nostrifikační zkouška.

Kam se se žádostí obrátit a jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pozor, o uznání vysokoškolského vzdělání rozhodují výhradně veřejné vysoké školy. Soukromým školám tato pravomoc udělena nebyla. Kompletní seznam veřejných vysokých škol je k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dále je také nutné vědět, že žadatel si nemůže podat žádost na více veřejných vysokých škol současně. Teprve po případném odmítnutí a zároveň poté, co rozhodnutí o odmítnutí nabylo právní moci (tj. lhůta 15 dnů od doručení) může žadatel případně svou žádost přesměrovat na další vysokou školu.

Lhůta pro následné vyřízení žádosti činí 30 dní. Žadatel je zároveň oprávněn podat vůči rozhodnutí tzv. rozklad. Učinit tak může do 15 dní. Kompetentní k posuzování tohoto úkonu je ministr vnitra.

Chcete pomoci s celým procesem nostrifikace vašeho diplomu? Obraťte se na agenturu IRS Czech, která vám s tím může pomoci. Ušetříte čas a vyhnete se zbytečným komplikacím.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *