Business Meeting Silhouette  - mohamed_hassan / Pixabay

Mediace u nás v posledních letech získává stále více prostoru a jedná se o stále oblíbenější způsob mimosoudního řešení konfliktů. Na mediaci však mnohdy přicházejí klienti, kteří o ní prakticky nic neví a je tedy nutné je se vším seznámit. Čeho přesně se to týká?

Odpovědi najdete v zákoně o mediaci

Ze všeho nejdříve určitě doporučujeme prostudovat si zákon o mediaci. Ten totiž velmi přesně popisuje, s čím vším musí být klient před mediací seznámen. Je důležité zmínit, že zákon o mediaci se vztahuje pouze na takzvané zapsané mediátory. Na nezapsané mediátory se tento zákon nevztahuje.

Co je smlouva o provedení mediace a kdy je nutná?

Mediace u zapsaného mediátora vždy začíná uzavřením písemné smlouvy o provedení mediace. Tato smlouva přitom musí obsahovat hned několik náležitostí.

V prvé řadě je to určitě písemné označení stran konfliktu a vybraného mediátora. Dále musí přesně vymezovat konflikt, který je předmětem mediace. Ve smlouvě o provedení mediace je zároveň nezbytné vymezit výši odměny mediátora za provedenou mediaci, případně způsob jejího určení.

Přečtěte si:   Měli bychom dát přednost zlatým mincím nebo slitkům?

A chybět nesmí ani informace o době, po kterou bude mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že bude probíhat po dobu neurčitou.

Strany konfliktu je potřeba poučit

Zapsaný mediátor má ze zákona povinnost poučit strany konfliktu o určitých věcech. Aby se k nim mohli klienti kdykoliv vrátit, může se jednat o přílohu smlouvy o provedení mediace.

Mediátor by měl strany poučit o tom, jaké postavení při mediaci zaujímá a jaké zásady mediace ctí. Zároveň by je měl informovat o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody a o tom, že mohou mediaci kdykoliv ukončit. Chybět by nemělo ani stanovení odměny pro mediátora a nákladů celé mediace.

Zároveň mediátor strany poučí o tom, že zahájením mediace nejsou nijak dotčena jejich práva domáhat se svých práv u soudu. A také o tom, že za obsah mediační dohody odpovídají výhradně oni, nikoliv mediátor.

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *