Business Meeting Silhouette  - mohamed_hassan / Pixabay

Mediace u nás v posledních letech získává stále více prostoru a jedná se o stále oblíbenější způsob mimosoudního řešení konfliktů. Na mediaci však mnohdy přicházejí klienti, kteří o ní prakticky nic neví a je tedy nutné je se vším seznámit. Čeho přesně se to týká?

Odpovědi najdete v zákoně o mediaci

Ze všeho nejdříve určitě doporučujeme prostudovat si zákon o mediaci. Ten totiž velmi přesně popisuje, s čím vším musí být klient před mediací seznámen. Je důležité zmínit, že zákon o mediaci se vztahuje pouze na takzvané zapsané mediátory. Na nezapsané mediátory se tento zákon nevztahuje.

Co je smlouva o provedení mediace a kdy je nutná?

Mediace u zapsaného mediátora vždy začíná uzavřením písemné smlouvy o provedení mediace. Tato smlouva přitom musí obsahovat hned několik náležitostí.

V prvé řadě je to určitě písemné označení stran konfliktu a vybraného mediátora. Dále musí přesně vymezovat konflikt, který je předmětem mediace. Ve smlouvě o provedení mediace je zároveň nezbytné vymezit výši odměny mediátora za provedenou mediaci, případně způsob jejího určení.

Přečtěte si:   Karnevalový kostým, skvělá volba pro řadu večírků

A chybět nesmí ani informace o době, po kterou bude mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že bude probíhat po dobu neurčitou.

Strany konfliktu je potřeba poučit

Zapsaný mediátor má ze zákona povinnost poučit strany konfliktu o určitých věcech. Aby se k nim mohli klienti kdykoliv vrátit, může se jednat o přílohu smlouvy o provedení mediace.

Mediátor by měl strany poučit o tom, jaké postavení při mediaci zaujímá a jaké zásady mediace ctí. Zároveň by je měl informovat o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody a o tom, že mohou mediaci kdykoliv ukončit. Chybět by nemělo ani stanovení odměny pro mediátora a nákladů celé mediace.

Zároveň mediátor strany poučí o tom, že zahájením mediace nejsou nijak dotčena jejich práva domáhat se svých práv u soudu. A také o tom, že za obsah mediační dohody odpovídají výhradně oni, nikoliv mediátor.

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

Zajímavé články na Kvalitní CeZet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *