Combine Harvester Blades Harvest  - ykaiavu / Pixabay
  • Nová společnost je světovým lídrem dvou rozsáhlých oblastí, nabídky osiv a ochrany plodin, využívající všech možností digitálních dat a nástrojů.
  • Na burze bude společnost obchodována pod symbolem CTVA.

Wilmington, Delaware, 3. června 2019 – Společnost Corteva, Inc. (NYSE: CTVA), oznamuje, že úspěšně dokončila odštěpení z koncernu DowDuPont a stala se zcela nezávislým světovým lídrem nabízejícím zemědělcům komplexní řešení pro maximalizaci jejich výnosů a zisků. Corteva Agriscience se v zemědělském sektoru profiluje jako poskytovatel pestré a vyvážené nabídky osiv a přípravků pro ochranu plodin. Pečlivě sestavené portfolio produktů se opírá o nejmodernější digitální data a bohaté informace získané z výzkumných a inovačních programů.

Rozdělení kmenových akcií Cortevy bylo dokončeno 1. června 2019. Každý akcionář koncernu DowDuPont získal namísto tří akcií tohoto koncernu držených k datu 24. května 2019, kdy bylo ukončeno obchodování, jednu kmenovou akcii Cortevy. Zároveň akcionáři obdrží ještě hotovostní výplatu za zlomkové akcie Cortevy. Kmenové akcie nové společnosti se na newyorské burze cenných papírů (NYSE) začnou pod označením „CTVA“ obchodovat už dnes

„Jsme svědky vzniku zemědělské společnosti zcela nového typu. Jde o společnost, která je schopná zaujmout zemědělce svou nabídkou komplexních řešení, jež potřebují pro udržitelný a dlouhodobý růst a zajistí jim vyšší ziskovost,“ uvádí Jim Collins, generální ředitel společnosti Corteva Agriscience, a dodává: „Jsme světovým lídrem v oblasti nabídky osiv a produktů určených pro ochranu plodin. Naše hodnota se už teď pohybuje kolem 100 miliard amerických dolarů a jsme přesvědčeni, že hodnota akcií bude nadále růst. Spoléháme přitom na špičkové inovační programy a zejména nejrozsáhlejší distribuční síť, která nám umožňuje snadný a velmi úzký kontakt se zákazníky. V neposlední řadě spoléháme na našich více než 21 000 zaměstnanců, kteří jsou odhodláni pomoci nám dosáhnout vytyčených cílů – tedy zlepšit kvalitu života nejen producentům v zemědělství, ale také koncovým spotřebitelům, a zajistit udržitelnost a rozvoj pro nadcházející generace.“

Corteva Agriscience působí ve více než 140 zemích a její čistý obrat v roce 2018 dosáhl 14 miliard amerických dolarů. Společnost má přes 150 výzkumných a vývojových zařízení a produkuje přes 65 účinných látek.

„Jako nový nezávislý lídr soustředíme naši pozornost na investice do inovací, které nám pomohou dosáhnout vyššího organického růstu výnosů, než jaký je dnes běžný, a také zlepšit výnosnost investovaného kapitálu,“ říká Greg Friedman, výkonný viceprezident a finanční ředitel společnosti. „Jsme na dobré cestě k naplnění našeho závazku dosáhnout do roku 2021 nákladových synergií ve výši 1,2 miliardy amerických dolarů a ve stejném období zvýšit marže. Stejně důležitý je i náš závazek vrátit akcionářům významnou část kapitálu prostřednictvím dividend a odkupů akcií.“

Pojmenování společnosti Corteva Agriscience je odvozeno od výrazů znamenajících „srdce“ a „příroda“ (kohr-‘teh-vah). S úctou a respektem se obrací k historii a současně hledí do budoucnosti, v níž si stanovila závazky v podobě zvyšování produktivity zemědělských producentů a péče o zdraví a kvalitu života spotřebitelů. Hlavním sídlem společnosti je Wilmington v americkém státě Delaware. Globální obchodní centra jsou umístěna v Johnstonu v Iowě a v Indianapolis v Indianě. Důležitou roli hrají také hlavní regionální pobočky v kanadském Calgary, jihoafrickém Johannesburgu, švýcarské Ženevě, brazilském Alphaville a Singapuru.

Další informace o společnosti Corteva Agriscience naleznete na jejím webu v části pro investory: www.corteva.com/investors.

Přečtěte si:   Pěnové puzzle na podlahu

O společnosti Corteva Agriscience

Společnost Corteva Agriscience nabízí zemědělcům na celém světě nejkomplexnější portfolio produktů a služeb pro maximalizaci výnosů a ziskovosti včetně řady nejpopulárnějších značek v oboru, jakými jsou například osiva Pioneer®, Granular® nebo Brevant, oceňované produkty v oblasti ochrany plodin, a zároveň uvádí na trh řadu novinek. Při naplňování svého cíle neustále zlepšovat život producentům i spotřebitelům a zajistit pokrok pro nadcházející generace úzce spolupracuje se všemi subjekty v oblasti produkce a zpracování potravin. Corteva Agriscience byla původně zemědělskou divizí koncernu DowDuPont. Od 1. června 2019 je plně nezávislou společností s veřejně obchodovanými akciemi. Další informace naleznete na webu www.corteva.com.

Sledujte společnost Corteva Agriscience na FacebookuInstagramuLinkedInTwitteru a YouTube.

#   #   #

® TM SM Ochranné značky a značky služeb Dow AgroSciences, DuPont nebo Pioneer a jejich přidružených společností nebo příslušných vlastníků.

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu § 21E amerického zákona o burzách cenných papírů z roku 1934, ve znění pozdějších úprav, a § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších úprav; v takových výrocích se používají výrazy jako „plánuje se“, „očekává se“, „bude“, „předpokládá se“, „domnívá se“, „má v úmyslu“, „chystá se“, „cíle“, „odhady“ a další podobného významu. Výhledovými prohlášeními jsou všechna prohlášení, která popisují očekávání nebo plány do budoucnosti, včetně prohlášení o růstové strategii, vývoji produktů, regulatorním schválení, tržním postavení, očekávaných přínosech aktuálních akvizic, načasování očekávaných přínosů restrukturalizačních kroků, výsledků nepředvídatelných dějů, jako jsou soudní spory nebo ekologické záležitosti, výdaje a finanční výsledky, ale i očekávaných přínosů odštěpení Cortevy z koncernu DowDuPont.

Výhledová prohlášení vycházejí z určitých předpokladů a očekávání budoucích událostí, jež nemusejí být přesné nebo jež se nemusejí vůbec naplnit. K výhledovým prohlášením se rovněž vážou rizika a nejistoty, na něž Corteva v mnoha případech nemá žádný vliv. Zásadní rozdíly mezi skutečnými výsledky společnosti a tím, co je uvedeno ve výhledových prohlášeních, mohou mimo jiné vést k přerušení podnikatelské činnosti, provozním problémům, finančním ztrátám, vzniku právní odpovědnosti vůči třetím osobám a podobným rizikům, z nichž kterékoliv může mít významný nepříznivý dopad na podnikání, provozní výsledky a finanční stav společnosti Corteva. Kromě toho mohou existovat i další rizika a nejistoty, které Corteva není schopna momentálně pojmenovat nebo u nichž v současné době neočekává, že by měly významný dopad na její činnost.

Je-li ve výhledovém prohlášení vyjádřen odhad nebo předpoklad budoucích výsledků či událostí, vychází takový odhad nebo předpoklad z aktuálních plánů a očekávání vedení Cortevy vyjádřených v dobré víře a v důvěře v jejich racionální základ, přičemž ale nelze zaručit, že se tento odhad či předpoklad naplní či bude dosažen. Corteva odmítá jakoukoliv povinnost aktualizovat nebo upravovat výhledová prohlášení, ledaže to vyžaduje platný zákon. Podrobná diskuse o určitých konkrétních rizicích a nejistotách, jež mohou vést k odlišným výsledkům a událostem oproti tomu, co uvádějí výhledová prohlášení, je uvedena v prohlášení společnosti Corteva k registraci na formuláři č. 10 podaném Komisi pro cenné papíry a burzy USA.

Kontakt pro média:
Gregg M. Schmidt
+1 302 485 3260
gregg.m.schmidt@corteva.com

Kontakt pro investory:
Megan Britt
+1 302 485 3279
megan.britt@corteva.com

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *